سال 1398
 
 آدرس اینترنتی شورای اسلامی شهر تبریز
 
 آدرس اینترنتی
 
 منوی اصلی
 
 اولویت های پژوهشی
 
  نسخه الکترونیکی اولین شماره فصلنامه " تبریز پژوه"
 
 سالنامه آماری شهرداری تبریز
 
 ششمین جشنواره ملی ایده های برتر
 
 گزارش تصویری بازدید از زیرساخت های شهر هوشمند شهرداری مشهد
  • گزارش تصویری بازدید از زیرساخت های شهر هوشمند شهرداری مشهد
  • گزارش تصویری بازدید از زیرساخت های شهر هوشمند شهرداری مشهد
  • گزارش تصویری بازدید از زیرساخت های شهر هوشمند شهرداری مشهد
  • گزارش تصویری بازدید از زیرساخت های شهر هوشمند شهرداری مشهد
  • گزارش تصویری بازدید از زیرساخت های شهر هوشمند شهرداری مشهد
  • گزارش تصویری بازدید از زیرساخت های شهر هوشمند شهرداری مشهد
  • گزارش تصویری بازدید از زیرساخت های شهر هوشمند شهرداری مشهد
  • گزارش تصویری بازدید از زیرساخت های شهر هوشمند شهرداری مشهد
  • گزارش تصویری بازدید از زیرساخت های شهر هوشمند شهرداری مشهد
  • گزارش تصویری بازدید از زیرساخت های شهر هوشمند شهرداری مشهد
 
اخبار ویژه
نسخه الکترونیکی چهارمین شماره فصلنامه آموزشی و پژوهشی شهرداری تبریز منتشر شد
نسخه الکترونیکی چهارمین شماره فصلنامه آموزشی و پژوهشی شهرداری تبریز منتشر شد

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز از انتشار چهارمین شماره فصلنامه آموزشی و پژوهشی شهرداری تبریز خبر داد.

شنبه دوازدهم مهر 1399
شهرداری تبریز وارد فاز جدیدی از اجرای پروژه های پژوهشی شده است
شهرداری تبریز وارد فاز جدیدی از اجرای پروژه های پژوهشی شده است

رییس گروه مطالعات و پژوهش شهرداری تبریز از انتشار سومین شماره فصلنامه آموزشی، اطلاع رسانی و پژوهشی " تبریز پژوه" خبر داد و گفت: شهرداری تبریز از ابتدای شروع به کار پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز و ...

چهارشنبه پنجم شهريور 1399
افزایش توان مطالعاتی شهرداری تبریز/ سومین شماره نشریه پژوهشی منتشر شد
افزایش توان مطالعاتی شهرداری تبریز/ سومین شماره نشریه پژوهشی منتشر شد

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز ضمن تاکید بر اهمیت پژوهش و مطالعات کاربردی برای تدوین برنامه های بلند مدت، از انتشار سومین شماره نشریه پژوهشی خبر داد.

سه شنبه چهارم شهريور 1399
سومین شماره فصلنامه آموزشی و پژوهشی شهرداری تبریز منتشر شد
سومین شماره فصلنامه آموزشی و پژوهشی شهرداری تبریز منتشر شد

سومین شماره فصلنامه آموزشی، اطلاع رسانی و پژوهشی " تبریز پژوه" معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز منتشر شد.

سه شنبه چهارم شهريور 1399
نسخه الکترونیکی سومین شماره فصلنامه آموزشی و پژوهشی شهرداری تبریز منتشر شد
نسخه الکترونیکی سومین شماره فصلنامه آموزشی و پژوهشی شهرداری تبریز منتشر شد

نسخه الکترونیکی سومین شماره فصلنامه آموزشی، اطلاع رسانی و پژوهشی " تبریز پژوه" معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز منتشر شد.

شنبه یازدهم مرداد 1399
 
 
 
 
نسخه الکترونیکی چهارمین شماره فصلنامه آموزشی و پژوهشی شهرداری تبریز منتشر شد

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز
نسخه الکترونیکی چهارمین شماره فصلنامه آموزشی و پژوهشی شهرداری تبریز منتشر شد

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز از انتشار چهارمین شماره فصلنامه آموزشی و پژوهشی شهرداری تبریز خبر داد.
شنبه دوازدهم مهر 1399
شهرداری تبریز وارد فاز جدیدی از اجرای پروژه های پژوهشی شده است

رییس گروه مطالعات و پژوهش خبر داد:
شهرداری تبریز وارد فاز جدیدی از اجرای پروژه های پژوهشی شده است

رییس گروه مطالعات و پژوهش شهرداری تبریز از انتشار سومین شماره فصلنامه آموزشی، اطلاع رسانی و پژوهشی " تبریز پژوه" خبر داد و گفت: شهرداری تبریز از ابتدای شروع به کار پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز وارد فاز جدیدی از اجرای پروژه های پژوهشی شد.
چهارشنبه پنجم شهريور 1399
افزایش توان مطالعاتی شهرداری تبریز/ سومین شماره نشریه پژوهشی منتشر شد

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز؛
افزایش توان مطالعاتی شهرداری تبریز/ سومین شماره نشریه پژوهشی منتشر شد

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز ضمن تاکید بر اهمیت پژوهش و مطالعات کاربردی برای تدوین برنامه های بلند مدت، از انتشار سومین شماره نشریه پژوهشی خبر داد.
سه شنبه چهارم شهريور 1399
سومین شماره فصلنامه آموزشی و پژوهشی شهرداری تبریز منتشر شد

به همت دفتر مطالعات و پژوهش؛
سومین شماره فصلنامه آموزشی و پژوهشی شهرداری تبریز منتشر شد

سومین شماره فصلنامه آموزشی، اطلاع رسانی و پژوهشی " تبریز پژوه" معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز منتشر شد.
سه شنبه چهارم شهريور 1399
نسخه الکترونیکی سومین شماره فصلنامه آموزشی و پژوهشی شهرداری تبریز منتشر شد

به همت دفتر مطالعات و پژوهش؛
نسخه الکترونیکی سومین شماره فصلنامه آموزشی و پژوهشی شهرداری تبریز منتشر شد

نسخه الکترونیکی سومین شماره فصلنامه آموزشی، اطلاع رسانی و پژوهشی " تبریز پژوه" معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز منتشر شد.
شنبه یازدهم مرداد 1399
نسخه الکترونیکی دومین شماره فصلنامه آموزشی، اطلاع رسانی و پژوهشی " تبریز پژوه" منتشر شد

به همت گروه مطالعات و پژوهش؛
نسخه الکترونیکی دومین شماره فصلنامه آموزشی، اطلاع رسانی و پژوهشی " تبریز پژوه" منتشر شد

نسخه الکترونیکی دومین شماره فصلنامه آموزشی، اطلاع رسانی و پژوهشی " تبریز پژوه" معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز منتشر شد.
دوشنبه نوزدهم اسفند 1398
اولین شماره فصلنامه " تبریز پژوه" منتشر شد

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز:
اولین شماره فصلنامه " تبریز پژوه" منتشر شد

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز از انتشار اولین شماره فصلنامه آموزشی، اطلاع رسانی و پژوهشی " تبریز پژوه " این معاونت خبر داد.
شنبه پنجم بهمن 1398
برگزاری جلسه شورای پژوهش شهرداری و شورای شهر تبریز با موضوع بررسی پروپوزال های اولویت های پژوهشی

برگزاری جلسه شورای پژوهش شهرداری و شورای شهر تبریز با موضوع بررسی پروپوزال های اولویت های پژوهشی

جلسه شورای پژوهش شهرداری و شورای شهر تبریز با موضوع بررسی پروپوزال های اولویت های پژوهشی برگزار شد.
يکشنبه بیست و نهم دي 1398
دیدار و جلسه مشترک هم اندیشی اعضای شورای پژوهش شهر تبریز با معاونین برنامه ریزی و فرهنگی شهرداری مشهد

گزارش تصویری:
دیدار و جلسه مشترک هم اندیشی اعضای شورای پژوهش شهر تبریز با معاونین برنامه ریزی و فرهنگی شهرداری مشه ...

جلسه مشترک هم اندیشی هیئت امنا و اعضای شورای پژوهش شهر تبریز برگزار و ابعاد مختلف تبادل تجربیات و دستاوردهای شهرداری مشهد در خصوص زیرساخت های "شهر هوشمند" مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
پنجشنبه بیست و ششم دي 1398
آرشیو Print RSS
 
 
 شهردار تبریز

مهندس ایرج شهین باهر
 
 معاون برنامه ریزی

مهندس مرتضی موحد نیا
 
 رییس گروه مطالعات

مهندس دارا باقری
 
  چکیده پایان نامه ها و پژوهش ها
 
  سامانه نظام پیشنهادات