سال 1398
 
 اولویت های پژوهشی
 
  نسخه الکترونیکی اولین شماره فصلنامه " تبریز پژوه"
 
 سالنامه آماری شهرداری تبریز
 
 ششمین جشنواره ملی ایده های برتر
 
 گزارش تصویری بازدید از زیرساخت های شهر هوشمند شهرداری مشهد
  • گزارش تصویری بازدید از زیرساخت های شهر هوشمند شهرداری مشهد
  • گزارش تصویری بازدید از زیرساخت های شهر هوشمند شهرداری مشهد
  • گزارش تصویری بازدید از زیرساخت های شهر هوشمند شهرداری مشهد
  • گزارش تصویری بازدید از زیرساخت های شهر هوشمند شهرداری مشهد
  • گزارش تصویری بازدید از زیرساخت های شهر هوشمند شهرداری مشهد
  • گزارش تصویری بازدید از زیرساخت های شهر هوشمند شهرداری مشهد
  • گزارش تصویری بازدید از زیرساخت های شهر هوشمند شهرداری مشهد
  • گزارش تصویری بازدید از زیرساخت های شهر هوشمند شهرداری مشهد
  • گزارش تصویری بازدید از زیرساخت های شهر هوشمند شهرداری مشهد
  • گزارش تصویری بازدید از زیرساخت های شهر هوشمند شهرداری مشهد
 
اخبار ویژه
نسخه الکترونیکی دومین شماره فصلنامه آموزشی، اطلاع رسانی و پژوهشی
نسخه الکترونیکی دومین شماره فصلنامه آموزشی، اطلاع رسانی و پژوهشی " تبریز پژوه" منتشر شد

نسخه الکترونیکی دومین شماره فصلنامه آموزشی، اطلاع رسانی و پژوهشی " تبریز پژوه" معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز منتشر شد.

دوشنبه نوزدهم اسفند 1398
اولین شماره فصلنامه
اولین شماره فصلنامه " تبریز پژوه" منتشر شد

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز از انتشار اولین شماره فصلنامه آموزشی، اطلاع رسانی و پژوهشی " تبریز پژوه " این معاونت خبر داد.

شنبه پنجم بهمن 1398
برگزاری جلسه شورای پژوهش شهرداری و شورای شهر تبریز با موضوع بررسی پروپوزال های اولویت های پژوهشی
برگزاری جلسه شورای پژوهش شهرداری و شورای شهر تبریز با موضوع بررسی پروپوزال های اولویت های پژوهشی

جلسه شورای پژوهش شهرداری و شورای شهر تبریز با موضوع بررسی پروپوزال های اولویت های پژوهشی برگزار شد.

يکشنبه بیست و نهم دي 1398
دیدار و جلسه مشترک هم اندیشی اعضای شورای پژوهش شهر تبریز با معاونین برنامه ریزی و فرهنگی شهرداری مشهد
دیدار و جلسه مشترک هم اندیشی اعضای شورای پژوهش شهر تبریز با معاونین برنامه ریزی و فرهنگی شهرداری مشه ...

جلسه مشترک هم اندیشی هیئت امنا و اعضای شورای پژوهش شهر تبریز برگزار و ابعاد مختلف تبادل تجربیات و دستاوردهای شهرداری مشهد در خصوص زیرساخت های "شهر هوشمند" مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

پنجشنبه بیست و ششم دي 1398
نسخه الکترونیکی اولین شماره فصلنامه
نسخه الکترونیکی اولین شماره فصلنامه " تبریز پژوه" منتشر شد

نسخه الکترونیکی اولین شماره فصلنامه آموزشی، اطلاع رسانی و پژوهشی " تبریز پژوه" معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز منتشر شد.

پنجشنبه بیست و ششم دي 1398
 
 
 
 
نسخه الکترونیکی دومین شماره فصلنامه آموزشی، اطلاع رسانی و پژوهشی " تبریز پژوه" منتشر شد

به همت گروه مطالعات و پژوهش؛
نسخه الکترونیکی دومین شماره فصلنامه آموزشی، اطلاع رسانی و پژوهشی " تبریز پژوه" منتشر شد

نسخه الکترونیکی دومین شماره فصلنامه آموزشی، اطلاع رسانی و پژوهشی " تبریز پژوه" معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز منتشر شد.
دوشنبه نوزدهم اسفند 1398
اولین شماره فصلنامه " تبریز پژوه" منتشر شد

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز:
اولین شماره فصلنامه " تبریز پژوه" منتشر شد

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز از انتشار اولین شماره فصلنامه آموزشی، اطلاع رسانی و پژوهشی " تبریز پژوه " این معاونت خبر داد.
شنبه پنجم بهمن 1398
برگزاری جلسه شورای پژوهش شهرداری و شورای شهر تبریز با موضوع بررسی پروپوزال های اولویت های پژوهشی

برگزاری جلسه شورای پژوهش شهرداری و شورای شهر تبریز با موضوع بررسی پروپوزال های اولویت های پژوهشی

جلسه شورای پژوهش شهرداری و شورای شهر تبریز با موضوع بررسی پروپوزال های اولویت های پژوهشی برگزار شد.
يکشنبه بیست و نهم دي 1398
دیدار و جلسه مشترک هم اندیشی اعضای شورای پژوهش شهر تبریز با معاونین برنامه ریزی و فرهنگی شهرداری مشهد

گزارش تصویری:
دیدار و جلسه مشترک هم اندیشی اعضای شورای پژوهش شهر تبریز با معاونین برنامه ریزی و فرهنگی شهرداری مشه ...

جلسه مشترک هم اندیشی هیئت امنا و اعضای شورای پژوهش شهر تبریز برگزار و ابعاد مختلف تبادل تجربیات و دستاوردهای شهرداری مشهد در خصوص زیرساخت های "شهر هوشمند" مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
پنجشنبه بیست و ششم دي 1398
نسخه الکترونیکی اولین شماره فصلنامه " تبریز پژوه" منتشر شد

به همت گروه مطالعات و پژوهش؛
نسخه الکترونیکی اولین شماره فصلنامه " تبریز پژوه" منتشر شد

نسخه الکترونیکی اولین شماره فصلنامه آموزشی، اطلاع رسانی و پژوهشی " تبریز پژوه" معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز منتشر شد.
پنجشنبه بیست و ششم دي 1398
فراخوان پژوهشی سال 98 مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز تمدید شد

رییس گروه پژوهش و مطالعات:
فراخوان پژوهشی سال 98 مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز تمدید شد

رییس گروه پژوهش و مطالعات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز از تمدید زمان انتشار فراخوان پژوهشی مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز خبر داد و گفت: علاقمندان می توانند نظرات و پیشنهادات خود را در قالب پروپوزال تا پایان آبان ماه سال جاری ارائه دهند.
دوشنبه بیست و سوم دي 1398
آرشیو Print RSS
 
 
 شهردار تبریز

مهندس ایرج شهین باهر
 
 معاون برنامه ریزی

مهندس مرتضی موحد نیا
 
 رییس گروه مطالعات

مهندس دارا باقری
 
  چکیده پایان نامه ها و پژوهش ها
 
  سامانه نظام پیشنهادات